11_46235


phụ kiện thời trang

Không chỉ phụ kiện trang sức, nhà thiết kế còn sáng tạo cả những mẫu túi lạ mắt đính kết hàng chục trái mọng.

Không chỉ phụ kiện trang sức, nhà thiết kế còn sáng tạo cả những mẫu túi lạ mắt đính kết hàng chục trái mọng.