bl0ho1xbdjg-png__700


tin tức đời sống

Ở những thành phố lớn, người vô gia cư như những bức tranh vô hình. Hoặc một ”vết nhơ” cần được làm sạch để trả lại cảnh quan cho đô thị. Đó là sự thật đáng buồn.

Ở những thành phố lớn, người vô gia cư như những bức tranh vô hình. Hoặc một ”vết nhơ” cần được làm sạch để trả lại cảnh quan cho đô thị. Đó là sự thật đáng buồn.