bpehxyhby_r


tin tức cuộc sống

Con trẻ càng ngày càng khó kết bạn. Chúng phải tự tìm lấy những người bạn trong tưởng tượng, tự tô màu cho thế giới của chính mình. Những người lớn dường như không còn quan tâm lắm đến mong ước của con cái.

Con trẻ càng ngày càng khó kết bạn. Chúng phải tự tìm lấy những người bạn trong tưởng tượng, tự tô màu cho thế giới của chính mình. Những người lớn dường như không còn quan tâm lắm đến mong ước của con cái.