Trong tình yêu, có những lúc con người ta yêu trở nên mù quáng, bất chấp tất cả, hi sinh mọi thứ. Đôi khi sự hi sinh cho người mình yêu không phải lúc nào cũng đúng.

Xem Thêm