chem-nguoi1


tin tức thời sự

Khi nhậu chung, Toán uống không hết rượu trong ly mà để lại… một lớp rượu mỏng ở đáy ly (“long đen”) nên Thạch cho rằng Toán “chơi không đẹp”

Khi nhậu chung, Toán uống không hết rượu trong ly mà để lại… một lớp rượu mỏng ở đáy ly (“long đen”) nên Thạch cho rằng Toán “chơi không đẹp”